Hoppa till huvudinnehåll

Hållbara omnikanaler

Vilket leveranssätt är mest hållbart - hemleverans eller Click and Collect? Hur ska konsumenter kunna veta vilket val som är det bästa för att minimera mängden utsläpp när de e-handlar? Projektet "Hållbara omnikanaler" tar avstamp i utgångspunkten att e-handel och fysisk handel kommer att bli alltmer integrerade. Syftet med projektet är att beskriva vilka faktorer som krävs för att olika former av omnikanaler ska vara hållbara och målet är att företag ska kunna möjliggöra för konsumenter att göra medvetna val.

Click and collect V2

Inom handeln arbetar många företag med att bygga upp så kallade omnikanaler, en kombination mellan fysisk och digital handel där kunderna själva kan välja att handla i den kanal som passar bäst – i butik eller online. Distributionen av varorna sker också i båda kanalerna, vilket ytterligare ökar komplexiteten för handlaren.

För att möta kundernas förväntan om att kunna handla i omnikanaler behöver företagen bygga upp nya strategier för att effektivt kunna leverera varor till konsumenterna, både ur ett kostnads- och hållbarhetsmässigt perspektiv. Hittills har fokus legat på att utforska framförallt de ekonomiska aspekterna av omnikanaler. Men, det finns ett behov av att förstå när och i vilken situation den ena eller andra omnikanalen är mer eller mindre hållbar. Detta för att handlaren ska kunna vägleda sin kund att göra rätt val. 

Syfte och projektmål

Projektet tar avstamp i utgångspunkten att e-handel och fysisk handel kommer att bli alltmer integrerade. Syftet med projektet är att systematiskt beskriva karakteristik och förutsättningar för att olika former av omnikanaler ska vara hållbara. Målet är att skapa förutsättningar för företag att bygga upp sådana kanaler och därmed möjliggöra för konsumenter i olika geografiska områden att handla hållbart.

Projektet kommer att resultera i ett planeringsramverk med konkreta riktlinjer i en så kallad vägvisare. Vägvisaren blir en guide som riktar sig till handlare och stadsplanerare och hur de kan tänka och göra för att skapa förutsättningar för hållbar handel.

Ambitionen är också att bygga ny kompetens för både företag och kommuner kopplat till hållbara omnikanaler inom detaljhandel och i stadsbilden. Detta inkluderar förutsättningar, mandat, utmaningar och behov av upplåtelse av mark och planering av handel och e-handel.

Projektsammansättning
Lindholmen Science Park ansvarar för den övergripande koordineringen.
Lunds universitet är delprojektledare och ansvarar för forskningsdelen.

Projektledare
Erika Gustafsson

Projektpartners:
Adlibirs, Gina Tricot och NetOnNet som kompletterar varandra vad gäller produkter samt har olika distributionssätt.

Svensk Handel deltar som expertstöd.

Kalmar och Umeå kommun, Postnord och fastighetsägaren Vasakronan bidrar med insikter kopplat till handel ur ett samhällsplaneringsperspektiv.