Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsmärkningar för godstransporter

CLOSER på väg vid sjö

Godstransporter på väg är en viktig förutsättning för att vårt samhälle och näringsliv ska fungera. Inte minst har betydelsen av transporter ökat i och med att allt fler väljer att e-handla. Samtidigt påverkar den ökande mängden transporter miljön i våra städer, arbetsmiljön i branschen och inte minst vårt klimat. 

På uppdrag av Energimyndigheten har ett stort antal aktörer i transport och e-handelsbranschen tillsammans arbetat fram kriterierna för och enats kring tre hållbarhetsmärkningar för gods- och e-handelstransporter, för att på ett effektivt och trovärdigt sätt hjälpa både professionella transportköpare och e-handelskonsumenter att göra bättre val.

E-handeln och transportbranschen behöver snabbt ta stora kliv till mer energieffektiva och miljövänliga transporter. Här tror vi att pålitliga märkningar är viktigt för att pusha arbetet framåt och se till att de som tar hållbarhetsfrågorna på allvar också får ut något av det. Därför finansierar vi den här arenan där märkningsorgan, e-handeln och transportbranschen kan jobba tillsammans.

Olov Åslund, Handläggare för Mobilitet, Energimyndigheten

Arbetet i Hållbarhetsmärkningsforumet har drivits i nära samråd med märkningsorganen SvanenFair Transport och Bra Miljöval tillsammans med en stor mängd branschaktörer under 2020-2022. Detta har bland annat lagt grunden för Svanens nya märkning för e-handelstransporter ut mot slutkonsument, som kommer lanseras under 2023 samt uppdaterade och utökade märkningar hos Fair Transport och Bra Miljöval. 

Svanen
Bra Miljöval
Fair transport

Hur kan hållbarhetsmärkningar få effekt på våra godstransporter?

Varför är märkningarna viktiga för branschen?

Tord

Branschens initiativ, hållbarhetsmärkningen Fair Transport är mycket bra för oss åkeriägare. Därigenom har vi ett systematiskt hållbarhetsarbete som gör att vi i dialog med kunderna kan göra det än bättre. Att vi har förankrade rutiner, checklistor och policydokument gör att vi på ett strukturerat sätt följer lagar och regler och når uppsatta mål. På så vis är det enklare för mig att vara arbetsgivare och mina anställda vet vad vi har att förvänta oss av varandra, det gör oss till en attraktiv arbetsgivare, en trygg och säker arbetsplats där vi tillsammans i företaget når uppsatta miljö och klimatmål, trafiksäkerhet och sund konkurrens på lika villkor. Tredjepartskontrollen ger mig dessutom en kontroll på att vi är på rätt väg.

Tord Sandin, Vd och ägare, Sandin Cargo AB och Sandin Bud AB

Jenny Pettersson

Bra Miljöval är en värdefull märkning för oss. Vi vill inspirera vår bransch till att ställa om till fossilfria fordonsflottor och det gör vi bland annat genom att agera förebilder – något som Bra Miljöval-märkningen förstärker. För oss är miljömärkningen också en självklar konkurrensfördel och något vi använder ofta i vår kommunikation till våra målgrupper och kunder. Märkningen är ett kvitto på att vi som företag agerar rätt och klimatmedvetet och är samtidigt ett bevis utåt på att vi lever upp till hårda och viktiga miljökrav. 

Jenny Pettersson, marknadsansvarig, Office Recycling

Patrick Hagman

I takt med att våra kunders miljökrav ökar blir vår Bra Miljöval-licens ett starkare argument för varje år. Att vara ett hållbart företag och en bra arbetsgivare har alltid varit viktigt för oss. I en bransch med stor miljöpåverkan och delvis låga löner känner vi att vi har skapat ett hållbart alternativ. Både för miljön, vår personal och våra kunder.

Patrick Hagman, vd, Miljöbud

Erfarenhetsutbyte kring hållbarhetsmärkningar för hållbara transporter

Är du transportköpare eller transportör? E-handlare, speditör eller en kommun? Eller bara allmänt intresserad av man på ett enkelt och effektivt sätt kan driva fram mer hållbara gods- och e-handelstransporter med hjälp av tredjepartsgranskade Hållbarhetsmärkningar, som Bra Miljöval och Fair Transport. 

Den 16 mars genomfördes ett event som du kan ta del av här i efterhand. 

Har du frågor kring Hållbarhetsmärkningsforumet?

Erika Gustavsson

Erika Gustafsson

Lindholmen Science Park
Projektledare