Hoppa till huvudinnehåll

Om ASTER

ASTER

E-handeln är komplicerad, men det finns stora möjligheter till att utvecklas framåt. 

ASTER (Alliance for sustainable e-commerce) har nu samlat organisationer från samhälle, näringsliv och akademi med finansiering från Vinnova och Energimyndigheten – tillsammans jobbar vi för att Sverige ska gå före och visa världen att e-handeln kan vara effektiv, konkurrenskraftig och hållbar. ASTER drivs tillsammans av Lunds Universitet och Lindholmen Science Park.

E-handeln i Sverige ökar för varje dag. Och för att svensk e-handel ska kunna bli mer hållbar behöver vi arbeta tillsammans! Nu har ett stort antal organisationer inom svensk handel samlats kring detta i en satsning för en mer hållbar e-handel. Genom forskning och nya innovationer kan vi tillsammans arbeta för en effektiv, konkurrenskraftig e-handel utan negativa effekter på klimat och hälsa.

Nyckelområden

Image
Asters nyckelområden

Bakgrund

Hur kan e-handelns transporter bli mer hållbara? heter det regeringsuppdrag som Trafikanalys presenterade resultatet för hösten 2020. Samtidigt insåg Vinnova att e-handel och detaljhandel är viktiga områden för ett hållbart samhälle i framtiden. I och med denna insikt och för att skapa en tydlig bild av e-handeln i Sverige idag startade Vinnova projektet Framtidens hållbara e-handel, som ReLog och CLOSER ansvarade för. Resultatet visade på att ett starkt behov fanns att utveckla Sveriges e-handel framåt och tillsammans med fler organisationer. 

person tejpar ihop en pappersbox

Kort fakta

Finansiering är från Vinnova och Energimyndigheten i tre år, med start hösten 2021, med en budget på totalt 10 400 000 SEK. 4 500 000 SEK medel är öronmärkta för aktörer som gemensamt vill söka finansiering för projekt kopplat till hållbar e-handel.

ASTERs styrgrupp

Här kan du läsa om vilka som är en del av ASTERs styrgrupp men också vilken organisation de tillhör och vad deras ansvarsområde är. ASTERs styrgrupp representerar partnerskapet och bidrar med att prioritera vilka områden som ska arbetas med samt bedömer och godkänner projekt som söker finansiering. Men viktigas av allt, du kan läsa vad deras hjärtefråga är nedan!

Arne Andersson

Arne Andersson

Svensk Digital Handel
Senior E-commerce advisor
Min hjärtefråga är att vara med att bidra med att utveckla e-handeln i Sverige till att vara lönsam...
Daniel Benett

Daniel Benett

Dagab Inköp & Logistik AB
Chef Transportutveckling
Daniel brinner för att bidra till att varje dag leverera Sveriges mest hållbara, prisvärda och...
Saamet

Saamet Ekici

Global Logistics, H&M Group
Program Manager
Saamet brinner för att ställa om från linjärt till cirkulärt och hur logistik kan bli en...
Ida Granqvist

Ida Granqvist

Skanska Fastigheter Göteborg AB
Marknadsområdeschef Logistik
Min hjärtefråga är att vara med och bidra till en hållbar stadsutveckling med fokus på samhällets...
Naznoush Habashian

Naznoush Habashian

PostNord Sverige
Hållbarhetschef
Jag har en stark övertygelse om att oavsett vilken verksamhet som bedrivs så ska man arbeta samlat...
John Doe bild

Joakim Jägare

Post- och telestyrelsen (PTS)
Projekledare/utredare
Hur ska vi alla i samhället lyckas bidra till att leveranser och transporter sker på ett hållbart...
John Doe bild

Christina Kvarnström

Vinnova
Områdesledare Hållbar Mobilitet
Charlotte Lorentz Hjorth

Charlotte Lorentz Hjorth

Lunds Universitet
Projektledare och coordinator
Jag har under många år arbetat i olika konstellationer med att bygga förmåga hos...
Ann Sonne

Ann Sonne

Budbee
VP of Communication & Sustainability
Cecilia Tall

Cecilia Tall

RISE
Programchef RE:Source
Angående hållbara transporter tror jag det är en förutsättning för att logistiken ska fungera i...
Christina Thulin

Christina Thulin

Sveriges Kommuner och Regioner
Expert planering och byggande
Hur skapar vi samverkans- och dialogformer för att bygga gemensam förståelse för komplexa utmaningar...
Tom Thörnblom

Tom Thörnblom

LYKO
Kommunikations- & hållbarhetschef
Omställningen till fossilfria leveranser, hela vägen från lager till leveransplats. Att arbeta med...
Olov Åslund

Olov Åslund

Energimyndigheten
Expert/koordinator hållbar mobilitet
Olovs hjärtefråga är hur tusan vi snabbt ska få till omställningen till fossilfria transporter. En...
Kontakt

Vill du veta mer om ASTER eller något av våra projekt?

personer i cirkel sträcker in händerna i mitten som ett team

Vilka samarbetar vi med idag?