Hoppa till huvudinnehåll

Engagera dig

flera postpaket ges till en mottagare

Med ASTER, denna satsning för framtidens hållbara e-handel, finns många möjligheter! Det innebär också att det finns olika nivåer att engagera sig inom partnerskapet. 

Ni som organisation kan ta en aktiv och ledande roll genom att leda hela eller delar av projekt. Ett annat sätt att engagera sig är att vara en del av ett eller flera projekt genom att dela sina egna specialistkunskaper och erfarenheter men såklart få ta del av andras. Det finns inga begränsningar utan bara möjligheter. Har ni inte tiden och resurserna till detta inom er organisation - oroa er inte! Ni kan fortfarande vara en viktig del genom att delta på seminarier, event och workshops och vara en del av kunskaps- och erfarenhetsutbytet.

fem personer inom aster står och pratar med varandra

Vi måste göra detta tillsammans!

Har ni en idé eller ett förslag på projekt inom hållbar e-handel? I så fall, välkommen att skicka in er ansökan till oss, eller hör av er, så har ni chansen att få muntligt, men även möjlighet till finansiellt, stöd.

Lite kort om hur en projektidé kan bli ett projekt

  • Du och din organisation har en idé, ni berättar för oss om idén och börjar ni eller vi tillsammans kontakta organisationer som behövs för att göra det möjligt. 
     
  • När de parter samlats som kan göra det möjligt att genomföra idén så börjar vi planera tillsammans gällande potentiell budget, ambitionsnivå, mål och syfte med projektet. 
     
  • När detta är satt så hjälper vi er att hitta finansieringsmöjlighet eller eventuell utlysning ni kan söka, samt säkerställer att projektet har en projektstyrning.
     
  • När vi fått beviljad finansiering och projektet är igång så tar vi det från idé till test i verklig miljö!

Projekturval

Fröet

En projektidé skickas in som passar in i ramen för interna medel. Mallen tillhandahålls av ASTER-teamet efter första diskussion.

Ansökan skickas in till styrgruppen

Projektidén konkretiseras i en ansökan och skickas till styrgruppen.

Ansökan granskas av styrgruppen

För att säkerställa att projektidén går i linje med ASTERs åtta nyckelområden och målbild, granskas ansökan av styrgruppen. Styrgruppen granskar och beslutar om nya ansökningar månadsvis.

Projektstart

Positivt beslut från styrgruppen innebär kort därpå projektstart.