Hoppa till huvudinnehåll

Vilka projekt är på gång?

Paket på väg

Här hittar du projekt som just nu pågår inom ASTER. Projekten går för tillfället inte att medverka i, men här kan du kontakta projektledaren för mer information eller flagga intresse för att vara med i ett fortsättningsprojekt.

Paket i brevlåda

Affärsmodeller inom hållbar paketdistribution – ur bostadsbolagens perspektiv

Med utgångspunkt från kommunala bostadsbolags perspektiv är målet att bidra till utvecklingen av nya affärsmodeller och strategier för framtidens fastighetsnära och hållbara leveranser. Kommunala...
Branschöverenskommelsens effekter

Branschöverenskommelsens effekter

Syftet med detta projekt är att identifiera och beskriva effekterna av branschöverenskommelsen för den fossilfria leveransen. Att utforska dessa effekter generar viktig kunskap för att vidareutveckla...
biid

Climate-Neutral Rural Logistics

Projektet hanterar miljöfrågor relaterade till CO2-utsläpp från e-handelsleveranser, tillgänglighet till tjänster i landsbygdsområden och samarbete mellan intressenter. Det utforskar förväntningar hos...
paket på paket

E-com Ready

Målet med E-com Ready är att ta fram ett utkast på avtalsbilaga för leveranser till ett e-handelslager. Syftet är att höja e-handelns effektivitet, minska den totala resursanvändningen och bidra till...
två kvinnor sitter med laptop och diskuterar

e-COMSTRAT

Målet med e-COMSTRAT är att ge ny kunskap om hur kommuner kan uppnå en förbättrad stadsmiljö genom tillgång till leveransdata. Genom att ta del av leveransdata kommer e-COMSTRAT skapa...
Click and collect V2

Hållbara omnikanaler

Vilket leveranssätt är mest hållbart - hemleverans eller Click and Collect? Hur ska konsumenter kunna veta vilket val som är det bästa för att minimera mängden utsläpp när de e-handlar? Projektet...
Två kvinnor pratar med varandra på en gågata

Modellering av fastighetsnära godstransporter

I förstudien Modellering av fastighetsnära godstransporter kommer förutsättningarna att modellera förväntade volymer av fastighetsnära godstransporter (paketleveranser, postleveranser, varutransporter...
Parcel locker

Parcel locker Policy

Projektet Parcel locker Policy har kommit fram till att paketskåp (PLs) har en betydande potential att minska de negativa miljö- och samhällseffekterna av e-handelslogistik. Här kan du läsa om den...
kläder ligger i en hög

PassOn-line

Med målet är att konsumenterna använder tjänsten där e-handlaren erbjuder dem möjligheten att donera kläder vid köp av kläder online, kan denna affärsmodell komma att bidra med en stor miljönytta i...
Patchify

Patchify

Patchify - ett koncept som ska förenkla återcirkulation av returplagg inom e-handeln, plagg som idag ofta kasseras eller slängs.
klädställ där det hänger galgar med kläder

PayItForward - Digitala lösningar för ett ökat återbruk av textilier

Projektet PayItForward har sitt ursprung i tankar kring att minska modeindustrins klimatpåverkan, bland annat genom att driva utvecklingen av e-handelslösningar för frivilligorganisationernas second...
Qfix

Qfix - lokal reparation av reklamationer

Qfix syftar till att digitalisera reparationsbranschen genom att samla lokala serviceleverantörer på en digital plattform. Detta initiativ förenklar kundens tillgång till reparationstjänster och...