Hoppa till huvudinnehåll

Vilka projekt är på gång?

Paket på väg

Här hittar du projekt som just nu pågår inom ASTER. Projekten går för tillfället inte att medverka i, men här kan du kontakta projektledaren för mer information eller flagga intresse för att vara med i ett fortsättningsprojekt.

två kvinnor sitter med laptop och diskuterar

e-COMSTRAT

Målet med e-COMSTRAT är att ge ny kunskap om hur kommuner kan uppnå en förbättrad stadsmiljö genom tillgång till leveransdata. Genom att ta del av leveransdata kommer e-COMSTRAT skapa...
Två kvinnor pratar med varandra på en gågata

Modellering av fastighetsnära godstransporter

I förstudien Modellering av fastighetsnära godstransporter kommer förutsättningarna att modellera förväntade volymer av fastighetsnära godstransporter (paketleveranser, postleveranser, varutransporter...
kläder ligger i en hög

PassOn-line

Förstudien har som mål att öka mängden kläder som återanvänds i Sverige genom att underlätta donationer från konsumenter. Projektet kommer bidra med en stor miljönytta i form av minskade utsläpp vid...
klädställ där det hänger galgar med kläder

PayItForward - Digitala lösningar för ett ökat återbruk av textilier

PayItForward är en förstudie som kommer att utreda förutsättningar för en effektivare e-handel. Syfte med förstudien är att öka fler produkters livslängd genom försäljning av återbrukade varor. Detta...
Smarthem

Smarthem

Uppkopplade leveransboxar för ökad hållbarhet och tillgänglighet
fraktboxar och packtejp ligger på ett bord

Storskaliga, samordnade och kundanpassade e-handels- leveranser

Storskaliga, samordnade och kundanpassade e-handels-leveranser kommer testa en ny storskalig lösning för hållbara matleveranser, där kylda livsmedel transporteras i en återanvändbar kartong som...