Hoppa till huvudinnehåll

Vilka projekt är på gång?

Paket på väg

Här hittar du projekt som just nu pågår inom ASTER. Projekten går för tillfället inte att medverka i, men här kan du kontakta projektledaren för mer information eller flagga intresse för att vara med i ett fortsättningsprojekt.

Paket i brevlåda

Affärsmodeller inom hållbar paketdistribution – ur bostadsbolagens perspektiv

Med utgångspunkt från kommunala bostadsbolags perspektiv är målet att bidra till utvecklingen av nya affärsmodeller och strategier för framtidens fastighetsnära och hållbara leveranser. Kommunala...
paket på paket

E-com Ready

Målet med E-com Ready är att ta fram ett utkast på avtalsbilaga för leveranser till ett e-handelslager. Syftet är att höja e-handelns effektivitet, minska den totala resursanvändningen och bidra till...
två kvinnor sitter med laptop och diskuterar

e-COMSTRAT

Målet med e-COMSTRAT är att ge ny kunskap om hur kommuner kan uppnå en förbättrad stadsmiljö genom tillgång till leveransdata. Genom att ta del av leveransdata kommer e-COMSTRAT skapa...
Två kvinnor pratar med varandra på en gågata

Modellering av fastighetsnära godstransporter

I förstudien Modellering av fastighetsnära godstransporter kommer förutsättningarna att modellera förväntade volymer av fastighetsnära godstransporter (paketleveranser, postleveranser, varutransporter...
Parcel locker

Parcel locker Policy

Projektet Parcel locker Policy syftar till att lyfta kunskapen för utveckling av nätverk för paketskåp ur ett policyperspektiv.
kläder ligger i en hög

PassOn-line

Med målet är att konsumenterna använder tjänsten där e-handlaren erbjuder dem möjligheten att donera kläder vid köp av kläder online, kan denna affärsmodell komma att bidra med en stor miljönytta i...
Patchify

Patchify

Patchify - ett koncept som ska förenkla återcirkulation av returplagg inom e-handeln, plagg som idag ofta kasseras eller slängs.
klädställ där det hänger galgar med kläder

PayItForward - Digitala lösningar för ett ökat återbruk av textilier

Projektet PayItForward har sitt ursprung i tankar kring att minska modeindustrins klimatpåverkan, bland annat genom att driva utvecklingen av e-handelslösningar för frivilligorganisationernas second...
paket på ett lager

Smarta Fossilfria Returflöden

Syftet med Smarta Fossilfria Returflöden är att förstå mer om de bakomliggande faktorerna och de huvudsakliga anledningarna till varför en handlare beslutar sig för att implementera ett digitalt...
Smarthem

Smarthem

Uppkopplade leveransboxar för ökad hållbarhet och tillgänglighet. Godstransporter är en viktig del av samhället och ett smart transportsystem innebär att tillgängligheten till viktiga...
fraktboxar och packtejp ligger på ett bord

Storskaliga, samordnade och kundanpassade e-handels- leveranser

Storskaliga, samordnade och kundanpassade e-handels-leveranser kommer testa en ny storskalig lösning för hållbara matleveranser, där kylda livsmedel transporteras i en återanvändbar kartong som...