Hoppa till huvudinnehåll

Vilka projekt är på gång?

Paket på väg

Här hittar du projekt som just nu pågår inom ASTER. Projekten går för tillfället inte att medverka i, men här kan du kontakta projektledaren för mer information eller flagga intresse för att vara med i ett fortsättningsprojekt.

Paket i brevlåda

Affärsmodeller inom hållbar paketdistribution – ur bostadsbolagens perspektiv

Med utgångspunkt från kommunala bostadsbolags perspektiv är målet att bidra till utvecklingen av nya affärsmodeller och strategier för framtidens fastighetsnära och hållbara leveranser. Kommunala...
Branschöverenskommelsens effekter

Branschöverenskommelsens effekter

Syftet med detta projekt är att identifiera och beskriva effekterna av branschöverenskommelsen för den fossilfria leveransen. Att utforska dessa effekter generar viktig kunskap för att vidareutveckla...
biid

Climate-Neutral Rural Logistics

Projektet hanterar miljöfrågor relaterade till CO2-utsläpp från e-handelsleveranser, tillgänglighet till tjänster i landsbygdsområden och samarbete mellan intressenter. Det utforskar förväntningar hos...
paket på paket

E-com Ready

Minskat klimatavtryck, bättre arbetsmiljö, effektivare arbetsmetoder och billigare leveranser. Med e-handelsanpassade leveranser kan e-handeln sänka sin klimatpåverkan och samtidigt spara stora...
två kvinnor sitter med laptop och diskuterar

e-COMSTRAT

Målet med e-COMSTRAT är att ge ny kunskap om hur kommuner kan uppnå en förbättrad stadsmiljö genom tillgång till leveransdata. Genom att ta del av leveransdata kommer e-COMSTRAT skapa...
circular_coop_gordon

Gordon Circular - En cirkulär förpackning för hemleverans av livsmedel

E-handelns kraftiga tillväxt de senaste åren har varit positiv för tillväxten hos många svenska företag. Dessvärre har mängden avfall, till följd av de engångsförpackningar som hemleveranser sker i...
cirkular-ehandel

Hållbar rekonditionering för cirkulär handel

E-handel i en cirkulär ekonomi kräver förnyade affärsmodeller där resurser och produkter återanvänds och nyttjas så länge som möjligt vilket medför att returflöden och rekonditionering av produkter...
Click and collect V2

Hållbara omnikanaler

Vilket leveranssätt är mest hållbart - hemleverans eller Click and Collect? Hur ska konsumenter kunna veta vilket val som är det bästa för att minimera mängden utsläpp när de e-handlar? Projektet...
Två kvinnor pratar med varandra på en gågata

Modellering av fastighetsnära godstransporter

I förstudien Modellering av fastighetsnära godstransporter kommer förutsättningarna att modellera förväntade volymer av fastighetsnära godstransporter (paketleveranser, postleveranser, varutransporter...
Parcel locker

Parcel locker Policy

Projektet Parcel locker Policy har kommit fram till att paketskåp (PLs) har en betydande potential att minska de negativa miljö- och samhällseffekterna av e-handelslogistik. Här kan du läsa om den...
kläder ligger i en hög

PassOn-line

Med målet är att konsumenterna använder tjänsten där e-handlaren erbjuder dem möjligheten att donera kläder vid köp av kläder online, kan denna affärsmodell komma att bidra med en stor miljönytta i...
Patchify

Patchify

Patchify - ett koncept som ska förenkla återcirkulation av returplagg inom e-handeln, plagg som idag ofta kasseras eller slängs.