Hoppa till huvudinnehåll

Hur stöttar ASTER e-handelsbranschen?

Hyllor

ASTER stödjer branschen genom att kunna vara en neutral kraft i komplicerade frågor, där vi kan lyssna, konkretisera vad som behöver göras och hjälpa branschen att komma framåt. Detta gör vi genom att skapa plats för arbetsforum såsom Hållbarhetsmärkningsforumet, som identifierar och agerar på vad som behöver göras för att uppnå mer hållbara e-handelstransporter.

Utmaningarna kopplat till att uppnå en e-handel som är effektiv, konkurrenskraftig och hållbar kan vara svåra att lösa själva inom sin organisation eller tillsammans med sina leverantörer. Ibland är frågorna komplexa och kräver ett annat typ av grepp för att verkligen skapa förändring, vilket ASTER kan hjälpa till med. 

Genom att fånga upp och driva branschövergripande frågor såsom branschöverenskommelser, branschpraxis och nya standarder. Men även, när det behövs, leda större statligt finansierade innovationsprojekt som testar nya lösningar, affärsmodeller och utmanar rådande regelverk för att kunna uppnå en hållbar e-handel. 

CLOSER på väg vid sjö

Hållbarhetsmärkningar för godstransporter

Godstransporter på väg är en viktig förutsättning för att vårt samhälle och näringsliv ska fungera. Inte minst har betydelsen av transporter ökat i och med att allt fler väljer att e-handla. Samtidigt påverkar den ökande mängden transporter miljön i våra städer, arbetsmiljön i branschen och inte minst vårt klimat.
Dokument

Branschöverskridande samarbeten

ASTER vill vara en framåtkraft inom hållbar e-handel, vi lyssnar ständigt in kring nya behov och vill skapa verkstad kring saker som behöver lösas tillsammans. Ett exempel på detta är arbetet vi drivit tillsammans med Svensk Digital Handel kopplat till en branschöverenskommelse för fossilfria leveranser.
Paket på väg

Vilka projekt är på gång?

Här kan du lära dig om alla de satsningar inom e-handel som ASTER är en del av.
fem personer inom aster står och pratar med varandra

Vill du vara med?

Vi måste göra detta tillsammans! Har ni en idé eller ett förslag på projekt inom hållbar e-handel? I så fall, välkommen att skicka in er ansökan till oss, eller hör av er, så har ni chansen att få muntligt, men även möjlighet till finansiellt, stöd.