Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar rekonditionering för cirkulär handel

cirkular-ehandel

E-handel i en cirkulär ekonomi kräver förnyade affärsmodeller där resurser och produkter återanvänds och nyttjas så länge som möjligt vilket medför att returflöden och rekonditionering av produkter blir huvudavgörande i upplägg och genomförande. I detta projekt utforskar vi vad en cirkulär e-handel innebär och dess utmaningar i att återföra konsumentprodukter till marknaden för återanvändande - om och om igen.

Mål

Projektets målsättningar är:

  • sammanställning av kritiska faktorer och goda exempel på rekonditionering och återvinning av konsumentprodukter för cirkulär e-handel
  • generera ny kunskap inom cirkulär e-handel och logistik 
  • kompetenshöjning för deltagande företag och aktörer inom rekonditionering och dess påverkan på/möjliggörande av cirkulär e-handel
  • etablera ett konsortium för större projekt och vidare utveckling av cirkulär e-handel
  • implementerat och utvärderat miljövänligare och kostnadseffektivare processer för Parently och på Duni/Idun
     

Syfte

Det cirkulära paradigmet förespråkar nya affärsmodeller och koncept som tar oss bortom dagens slit-och-släng upplägg och i stället förser konsumenter med produkter som tjänster. Dock finns det stora utmaningar och brist på kunskap om hur detta praktiskt ska gå till, inte minst rörande rekonditionering och återvinning av konsumentprodukter.

Det övergripande syftet med detta projekt är att få fördjupad förståelse för kritiska parametrar inom rekonditionering och återvinning av konsumentprodukter för en cirkulär e-handel.

Fakta

Projektansvarig är Lunds universitet och projektparter är Parently och Duni. Utöver detta involveras ett 15 tal olika aktörer i projektet.

Om du har några frågor, kontakta oss

fredriknilsson

Fredrik Nilsson