Hoppa till huvudinnehåll

Gordon Circular - En cirkulär förpackning för hemleverans av livsmedel

circular_coop_gordon

E-handelns kraftiga tillväxt de senaste åren har varit positiv för tillväxten hos många svenska företag. Dessvärre har mängden avfall, till följd av de engångsförpackningar som hemleveranser sker i, ökat markant. E-handelsleveranser av livsmedel är ofta stora sett till volym och dess förpackningar genererar därmed stora avfallsmängder som, förutom att belasta miljön, också frustrerar konsumenterna. 

Gordon är en ledande aktör i Norden inom sista-milen och utför hemleveranser av livsmedel  som handlats online. Bolaget har utvecklat grunden till ett system med flergångsförpackningar för hemleverans av livsmedel med målsättningen att ersätta de kartonger och pappkassar, avsedda för engångsbruk, som används idag. Gordon genomför för närvarande över 500 000 leveranser per månad i fyra länder så potentialen är därmed god att snabbt kunna göra stor skillnad. För att möjliggöra en övergång till flergångsförpackningar för hemleverans av livsmedel har Gordon identifierat åtta kritiska systemdelar: spårbarhet, teknisk plattform, fysisk förpackning, tvättlösning, logistikflöde, affärsmodell, konsumentupplevelse och hållbarhet. Det senaste året har utveckling skett inom alla delar och en första pilot har genomförts. Inom detta projekt ska de åtta systemdelarna färdigställas för att kunna lansera systemet storskaligt vid projektets slut.

Mål

Projektets mål är att färdigställa de 8 kritiska systemdelar för Gordon Circular: spårbarhet, teknisk plattform, fysisk förpackning, tvättlösning, logistikflöde, affärsmodell, konsumentupplevelse och hållbarhet och därmed möjliggöra för en storskalig spridning av systemet vid projektets slut.

Syfte

Syftet är att minska antalet pappkassar och kartonger vid hemleveranser och istället använda en tvättbar flergångskasse som hämtas upp vid nästa leverans.

Fakta

Aktörer : Gordon Services AB, Mylla Matmarknad AB, Coop Stormarknader och butiker AB, AD Company Sweden AB, Samhall AB
 

Om du har några frågor, kontakta oss

catherine-alsen-gelfgren

Catherine Alsén Gelfgren

Gordon Circular
Projektledare