Hoppa till huvudinnehåll

E-com Ready

Minskat klimatavtryck, bättre arbetsmiljö, effektivare arbetsmetoder och billigare leveranser. Med e-handelsanpassade leveranser kan e-handeln sänka sin klimatpåverkan och samtidigt spara stora summor. För Apotea, ett av pilotföretagen, uppgick kostnadsbesparingen till 97 procent och samtidigt minskade klimatavtrycket med 77 procent. Detta projekt visar alltså en stor potential att höja e-handelns effektivitet, minska den totala resursanvändningen och bidra till en mer hållbar handel.

paket på paket

Kort om projektet

Leverantörerna till handeln är idag förberedda att leverera till den fysiska handelns lager och butiker. Detta medför att transportförpackningen av produkterna följer den fysiska handelns logik, där varor kommer i små detaljhandelsförpackningar såsom med plasttråg eller andra förpackningskomponenter som lämpar sig för en butikshylla. När dessa hamnar på ett e-handelslager blir det ineffektivt med en stor mängd överblivet förpackningsmaterial som följd. Hypotesen är att e-handeln kan bli både mer effektiv och hållbar med leveranser som är ”E-com Ready”. Projektet har bland annat att genomfört ”före och efter” tester på Apotea och Blomsterlandets lager. Projektet har också spridit den kunskap som finns, bland annat från projektgruppens företag som bla innehåller DS Smith, Amazon, Apotea och Blomsterlandet. Projektet slutrapporteras i november 2023.

Resultat

Två av landets största e-handlare, Apotea och Blomsterlandet, har inom ramen för projektet genomfört förändringar kring produktens transportförpackningar för att bättre anpassa dem för inleverans till sina e-handelslager.

- När vi får leveranserna av varor till vårt lager i till exempel ett 300-pack, istället för den vanligaste storleken ett 2-6-pack, sparar vi en mängd emballage, vilket är fantastiskt för effektivitet och klimat, säger Erika Svensson, hållbarhetschef Apotea och initiativtagare och pilotföretag i projektet.

Resultatet är kostnadsbesparingar på upp till 97 procent och ett minskat klimatavtryck med upp till 77 procent.

- Resultaten är fantastiska. Med effektiva, e-handelsanpassade förpackningar kan man frigöra besparingar för såväl plånboken som för klimatet, samtidigt som arbetsmiljön förbättras, säger Andreas Karlsson, inköpschef på Blomsterlandet och pilotföretag i projektet.

I rapporten e-com ready presenteras också e-com ready Guidelines som i ett sju punktsprogram hjälper e-handelsföretag och leverantörer att anpassa inleveranserna till ett e-handelslager.

Projektet har även resulterat i en definition av e-com ready samt verktyget ”E-com ready footprint” som möjliggör för fler e-handlare att skapa e-com ready förpackningar.  

Hållbar E-handel har drivit detta projekt tillsammans med en arbetsgrupp bestående av e-handelsaktörerna ovan. Denna arbetsgrupp har letts av Mårten Sjölin, logistikexpert på Sjölin&Löfgren marten.sjolin@sjolo.se och Jonas Arnberg jonas@hållbarehandel.com  

Bli en del av e-com ready 2.0

Om intresse finns så kan projektet komma att fortsätta. Är du intresserad ta kontakt med Mårten Sjölin (marten.sjolin@sjolo.se ) eller Jonas Arnberg (jonas@hallbarehandel.com )

Jonas Arnberg

Jonas Arnberg

Hållbar E-handel
Mårten Sjölin

Mårten Sjölin

Sjölin&Löfgren