Hoppa till huvudinnehåll

Branschöverenskommelsens effekter

Branschöverenskommelsens effekter

Sammanfattning

Det svenska detaljhandelslandskapet genomgår för närvarande en omvälvande förändring vilket leder till en lavinartat tillväxt av leveranser till konsument. E-handelsleveranser medför mångfacetterade och komplexa utmaningar kopplat till miljö, ekonomi och sociala aspekter. Initierat av Svensk Handel med stöd av ASTER utgör branschöverenskommelsen för den fossilfria leveransen en betydelsefull milstolpe på väg mot hållbar e-handel. Projektets syfte är att identifiera och beskriva effekterna av branschöverenskommelsen för den fossilfria leveransen. Genom att utforska dessa effekter kommer projektet att generera viktig kunskap som ligger till grund för vidareutvecklingen av överenskommelsen. Flertalet intervjuer kommer att genomföras med e-handlare och distributörer för att kartlägga effekterna av branschöverenskommelsen och bygga ett underlag för dess vidareutveckling.

Mål

• Sammanställning av beslut som har tagits hos olika aktörer samt bakomliggande motiv och incitament så väl som drivkrafter och barriärer till detta.

• Analys av hur e-handlare och distributionsföretag har påverkats av och anpassat sig till överenskommelsen avseende ny praktik och teknologi samt kunskap och relationer.

• Ökad förståelse för branschöverenskommelsen impact med avseende på miljö, ekonomi, och sociala aspekter.

• Erbjuda insikter och rekommendationer för att vidareutveckla branschöverenskommelsen utifrån aktörernas utmaningar och förväntningar. 

Syfte

Syftet med detta projekt är att identifiera och beskriva effekterna av branschöverenskommelsen för den fossilfria leveransen. Medan branschöverenskommelsen skapar tydlighet avseende definitionen av fossilfri leverans, så är det i dagsläge oklart vilka effekter branschöverenskommelsen har gett. Att utforska dessa effekter generar viktig kunskap för att vidareutveckla branschöverenskommelsen och ta reda på huruvida ytterligare insatser krävs.

Tveka inte att kontakta oss!

John

John Olsson, PhD

Lund University
Forskare / Researcher