Hoppa till huvudinnehåll

Varför är det viktigt att Sverige investerar i hållbar e-handel?

torsdag, november 30, 2023

I denna intervju berättar Olov Åslund från Energimyndigheten om varför det är viktigt att Sveriges hållbarhetsmärkningar samarbetar – både med varandra, men också med näringslivet för att vi ska nå en mer hållbar svensk e-handel.

Olov Åslund

Hållbarhetsmärkningsforumet samlar ett stort antal aktörer inom transportsektorn och handeln för att tillsammans arbeta med att se över kriterierna för hållbarhetsmärkningar för gods- och e-handelstransporter. Allt med målet att på ett effektivt och trovärdigt sätt hjälpa både professionella transportköpare och e-handelskonsumenter att göra bra val när de väljer sina transporter. Forumet leds av ASTER och finansieras av Energimyndigheten.

–  Forumet ska vara en plats där man initierar granskningar eller idéer till forskningsprojekt för att se var märkningarna bäst fyller sin funktion, säger Olov.

Forumet ska vara en plats där man initierar granskningar eller idéer till forskningsprojekt för att se var märkningarna bäst fyller sin funktion.

De märken som är med just nu är Svanen, Fair Transport och Bra Miljöval. Men andra märken är självklart välkomna att vara med om de är tredjepartsgranskad och lever upp till det man utlovar. 

Varför just ASTER har fått ansvaret är en fråga om förtroende, ingen enskild aktör ska hantera det självständigt. Här fungerar ASTER som en neutral part utan egna intressen, särskilt fokuserad på hållbar e-handel. Dessutom har ASTER en omfattande närvaro inom e-handelsbranschen i Sverige och är involverad i många pågående initiativ. Dessa initiativ kan både gynnas av forumet och dra nytta av dess kunskap, enligt Olov

Varför satsar Energimyndigheten på hållbarhetsmärkningar?

Sverige måste satsa på mer hållbar e-handel, det finns inget alternativ i och med att e-handeln i Sverige växer så oerhört snabbt just nu, säger Olov.

Sverige måste satsa på mer hållbar e-handel, det finns inget alternativ i och med att e-handeln i Sverige växer så oerhört snabbt just nu.

Energimyndigheten har en historia i att arbeta engagerat med märkningar kopplade till energieffektivisering och produktmärkningar så här har de en välutvecklad metodik. Men i och med att e-handeln växer så snabbt har det inte funnits inom området hållbar e-handel förrän tills nyligen, då Hållbarhetsmärkningsforumet startades. 

Vi märkte att det var ett gap där det saknades märkningar för hållbara godstransporter och e-handel som hållbarhetsmärkningsforumet nu möter. Här kan märkningarna arbeta tillsammans och dela gemensam information ut till e-handelsbranschen och transportköpare. Information som ska underlätta för att hitta rätt gällande vilken märkning som är rätt för just dig och din organisation, säger Olov

Det handlar också om att sprida hur man får en märkning, vilka alternativ som finns för transportköpare, men även i nästa steg till konsumenten - hur kan vi hjälpa denne att välja transport beroende på om transporten är märkt med en hållbarhetsmärkning eller inte?

Vill du veta mer?

Erika Gustavsson

Erika Gustafsson

Lindholmen Science Park
Projektledare