Hoppa till huvudinnehåll

Ta del a inspirerande projektresultat!

fredag, januari 12, 2024

Ta del av resultaten från flera olika projekt kopplade till ASTER. Resultaten kommer från Patchify, E-Com Ready, Parcel Locker Policy och en paneldebatt som omfattar projekt som alla har fått finansiering genom Vinnovas utlysning 2023 inom klimatneutral e-handel. Genom att lyssna, lära och fundera kan du utforska hur du kan använda dig av dessa resultat på ett meningsfullt sätt.

ASTER delar med sig av resultat

Från vänster: Josephine Darlington, ASTER,  Poja, Shams, Karlstad Universitet, Arne Andersson, Svensk Handel & Catherine Alsén Gelfgren, Gordon Delivery,

Patchify

Ett koncept som ska förenkla återcirkulation av returplagg inom e-handeln, plagg som idag ofta kasseras eller slängs.

Vi har med denna pilot, Patchify, tillsammans med en e-handlare konstaterat att det går att ta den här idén till att bli kommersiell. Vi har gjort beräkningar på hur mycket miljönytta det blir osv. Vi har också konstaterat att om man inte behöver nya varor hela tiden så kan man också minska kapitalbilden för de som är varumärkesägare.  

Anders Urhed, Proflow

E-Com Ready

E-com Ready har tagit fram ett utkast på avtalsbilaga för leveranser till ett e-handelslager. Syftet är att höja e-handelns effektivitet, minska den totala resursanvändningen och bidra till en mer hållbar handel.

Vi har mätt hur var det innan och hur var det efter E-Com Ready testa och det vi kan säga är att material användningen minskade med hälften och detta är på leverantörssidan. Sen minskade kostnaderna med ända upp till 97% och koldioxidutsläppen minskade med upp 77 % och det beror mycket på den minskade emballage mängden.  

Erika Svensson, Apotea

Parcel Locker Policy

Jämfört med andra EU-länder är Sverige något av en udda fågel när det gäller e-handelsleveranser. En hög andel leveranser till utlämningsställen och få hemleveranser gör att vi sticker ut jämfört med länder som Tyskland och England - där ungefär varannan paket levereras hem. Dock förändras den svenska marknaden.

Projektet "The Parcel Locker Policy", finansierat av ASTER, har undersökt hur politik kan påverka utvecklingen av paketboxar. Presentationen ger en djupgående insikt i utvecklingen av paketboxar i Sverige.

Klimat neutral E-handel

Lyssna till en paneldiskussion kring de projekt som finansierats via Vinnovas utlysning 2023: Klimat Neutral E-handel. 

Vill du veta mer?

Josephine Darlington

Josephine Darlington

Lindholmen Science Park
Programansvarig