Hoppa till huvudinnehåll

ASTER på plats i Almedalen

tisdag, juni 20, 2023

Att kunna dela med sig men också ta del av värdefull kunskap och insikter från experter är väldigt viktigt, det är därför ett ypperligt tillfälle att bli uppdaterad om de senaste trenderna inom e-handel genom att vara på plats i Almedalen i år, säger Daniel Hellström, Docent, Lunds universitet, Tekniska fakulteten, Förpackningslogistik. 

Aster i Almedalen

ASTER deltar under Almedalsveckan i en rad olika seminarier och event. Först ut är hos Hållbar E-handel gällande kommande lagstiftning på nationell och EU-nivå. I denna diskussionen kommer ASTER ha en viktig roll i att på ett enkelt sätt beskriva hur regelverken ser ut, vad de är tänkta att bidra med och varför de är utmanande och komplext för e-handelns alla delar. ASTER är även en del av ett seminarium som Svensk Handel håller i, här kommer vi att berätta om hur ASTER kan möjliggöra samarbeten för e-handelskedjans aktörer.

Det är viktigt att ASTER bidrar med en samlad bild från hela e-handelskedjan och att vi lyfter alla saker som kan hjälpa men också stjälpa aktörerna i deras arbete mot en mer hållbar e-handel.

Josephine Darlington, programansvarig, ASTER

Dessvärre ser vi att diskussioner som innefattar e-handelns utmaningar ofta baseras på uppfattningar eller inspel från ett fåtal aktörer, vilket innebär en risk och kan leda till att våra beslutsfattare agerar på bristfällig information. Vi tycker därför att det är viktigt att lyfta helheten av e-handelssystemet, som är svårt att förenkla, utan kräver resonemang som har stark grund om områdets komplexitet. Detta är extra angeläget i relation till senaste tidens diskussioner kring returer, leveranser och inte minst att e-handel felaktigt likställs med bara fast-fashion, fortsätter Josephine

Det är därför viktigt att ASTERs partners är på plats i Almedalen och lyfter helhetsperspektivet av sina verksamheter och inte minst genom att beskriva hur e-handeln positivt kan bidra till samhällets utveckling och gemensamt satta mål. Samtidigt är det viktigt att lyfta komplexiteten i de utmaningar som branschen står inför för att tydliggöra hur beslutsfattarna kan stödja e-handelns omställning på rätt sätt. 
 

Vi kommer vara på plats onsdag 28 juni, torsdag 29 juni och fredag 30 juni

-
Stenklivet 5, Almedalen

E-handel som nyckel till hållbara lösningar

Hur kommande lagstiftningar kan skrivas för att göra skillnad så att e-handeln kan fortsätta att...
-
Donnersgatan 1, Kårhuset Rindi, Almedalen
Conference

Så kan e-handelsleveranser bidra till ett levande och hållbart samhälle

Vilka är möjligheterna respektive utmaningarna med e-handelsleveranser i omställningen till en mer...

Vi ställer gärna upp som talare i pass kopplat till hållbar e-handel, hållbar stadsplanering och hållbar mobilitet

Josephine Darlington

Josephine Darlington

Lindholmen Science Park
Programansvarig