Skip to main content

How does ASTER support the e-commerce industry?

Hyllor

ASTER stödjer branschen genom att kunna vara en neutral kraft i komplicerade frågor, där vi kan lyssna, konkretisera vad som behöver göras och hjälpa branschen att komma framåt. Detta gör vi genom att skapa plats för arbetsforum såsom Hållbarhetsmärkningsforumet, som identifierar och agerar på vad som behöver göras för att uppnå mer hållbara e-handelstransporter.

Utmaningarna kopplat till att uppnå en e-handel som är effektiv, konkurrenskraftig och hållbar kan vara svåra att lösa själva inom sin organisation eller tillsammans med sina leverantörer. Ibland är frågorna komplexa och kräver ett annat typ av grepp för att verkligen skapa förändring, vilket ASTER kan hjälpa till med. 

Genom att fånga upp och driva branschövergripande frågor såsom branschöverenskommelser, branschpraxis och nya standarder. Men även, när det behövs, leda större statligt finansierade innovationsprojekt som testar nya lösningar, affärsmodeller och utmanar rådande regelverk för att kunna uppnå en hållbar e-handel. 

CLOSER på väg vid sjö

The Forum for Eco-Labelling

In 2020, the Swedish Energy Agency initiated the "Sustainability labeling forum for freight transport and e-commerce" where the aim was to develop an industry-wide sustainability label for freight transport and e-commerce transport. The sustainability label for freight transport was aimed at goods owners and transport buyers and the sustainability label for e-commerce transport was aimed directly at consumers.
Dokument

Cross-industry collaborations

ASTER wants to be a forward force in sustainable e-commerce, we constantly listen to new needs and want to create a workshop around things that need to be solved together. An example of this is the work we carried out together with Svensk Digital Handel linked to an industry agreement for fossil-free deliveries.
Paket på väg

What projects are in progress?

Here you can read about ongoing projects within ASTER.
fem personer inom aster står och pratar med varandra

Do you want to get involved?

We must do this together! Do you have an idea or a proposal for a project in sustainable e-commerce? In that case, welcome to send us your application, or get in touch, and you have the chance to receive verbal, but also the possibility of financial, support.