Hoppa till huvudinnehåll

Parcel locker Policy

Projektet Parcel locker Policy har kommit fram till  att paketskåp (PLs) har en betydande potential att minska de negativa miljö- och samhällseffekterna av e-handelslogistik. Här kan du läsa om den fördjupade kunskapen inom området. 

Parcel locker

Foto: David Pisnoy, Unsplash

Vad kom vi fram till i projektet?

Paketskåp (PLs) har en betydande potential att minska de negativa miljö- och samhällseffekterna av e-handelslogistik. På miljösidan kan detta uppnås genom att minimera utsläppen kopplade till leveranser och kontrollera bullerföroreningar. På samhällssidan kan detta göras genom att öka tillgängligheten till tjänster, öka attraktiviteten i bostadsområden och i vissa fall öka trafiksäkerheten.
Men detta är endast möjligt inom en specifik distributionsystemkonfiguration som kräver dedikerad utformning.

Även om paketskåp har potential för hållbarhet, används de ännu inte strategiskt för detta ändamål. Primärt och oftast är det enda fokuset i deras användning deras ekonomiska fördelar och den skarpa nödvändigheten att öka hanteringskapaciteten för leveransföretagen (på grund av den ständigt växande e-handeln och paketvolymerna).

Den svenska paketskåpmarknaden är ännu inte etablerad:

  1. Infrastrukturen för paketskåpnätverk expanderar och kommer att fortsätta göra det
  2. Lagstiftningen förändras och kommer att fortsätta göra det
  3. Sätten som marknadsaktörer inkorporerar paketskåp i sina verksamheter och affärsmodeller är ännu inte fastställda

Policies kan spela en stor roll i den miljömässiga övergången, men det är ännu inte fallet. Det finns olika scenarier för hur paketskåpnätverk kan utvecklas i Sverige i framtiden, men på grund av de pågående förändringarna är det svårt att sia om framtiden. De mest miljövänliga scenarierna skulle kräva en hög grad av samarbete och öppna system, vilket är möjligt i Sverige med tanke på marknadens öppenhet för innovation, flexibilitet och samarbetshistorik, MEN detta är ännu inte den riktning vi är på väg i just nu.

Vilka var det som kom fram till detta?

Studier utfördes med deltagare som representerade logistik- och paketskåpsoperatörer, paketskåpsleverantörer, kommuner och beslutsfattare, fastighetsägare samt en postbyrå. Dessutom gav projektet en översikt av befintliga policys och en sammanställning av befintlig kunskap.

Projektet genomfördes i samarbete med Helsingborgs stad och Nowaste Logistics. Andra intressenter som gav input till projektet var även: PostNord, Airmee, iBoxen, Post- och Telestyrelsen, Stockholms stad, och SESAM HomeBox.

Vill du veta mer om Parcel locker Policy?

Yulia Vakulenko

Yulia Vakulenko

LTH, Lund University
PhD Lecturer, Packaging Logistics