Hoppa till huvudinnehåll

Parcel locker Policy

Projektet Parcel locker Policy syftar till att lyfta kunskapen för utveckling av nätverk för paketskåp ur ett policyperspektiv.

Parcel locker

Foto: David Pisnoy, Unsplash

Vad kommer att göras inom projektet?

Projektet fokuserar på Sveriges snabbt växande nätverk av paketskåp, som används som e-handelsutlämningsställen av olika marknadsaktörer. Paketskåp har stor potential att förbättra både operativa och miljömässiga prestanda för e-handelslogistik, men det är bara möjligt om nätverket utformas effektivt.

För att uppnå fördelarna med denna tjänstelösning och samtidigt initiera en ytterligare förändring av Sveriges e-handelsmarknad mot hållbarhetsmål behöver policyverktyg finnas på plats. Projektet är utvecklat som en förstudie och kommer att undersöka de befintliga paketskåprelaterade policyerna i Sverige, utvärdera deras effektivitet i att styra marknaden mot hållbarhetskursen och ta fram rekommendationer för ytterligare åtgärder. Studiens resultat är avsedda att underlätta övergången till hållbara e-handelsmetoder, där policy används för att uppnå målet på ett så resurseffektivt sätt som möjligt.

Vem kommer få detta att hända?

Studier kommer att genomföras med deltagare som representerar logistik- och paketskåpsoperatörer, paketskåpsleverantörer, kommuner och beslutsfattare, fastighetsägare och en postbyrå. Vidare kommer projektet att ge en översyn av befintliga policyer och en syntes av befintlig kunskap.

Projektet genomförs i samarbete med Helsingborgs stad och Nowaste Logistics. Andra intressenter som ger input till projektet är även: PostNord, Airmee, iBoxen, Post- och Telestyrelsen, Stockholms stad, and SESAM HomeBox.

Vill du veta mer om Parcel locker Policy?

Yulia Vakulenko

Yulia Vakulenko

LTH, Lund University
PhD Lecturer, Packaging Logistics