Hoppa till huvudinnehåll

Affärsmodeller inom hållbar paketdistribution – ur bostadsbolagens perspektiv

brev i brevlåda

Med utgångspunkt från kommunala bostadsbolags perspektiv är målet att bidra till utvecklingen av nya affärsmodeller och strategier för framtidens fastighetsnära och hållbara leveranser. Kommunala bostadsbolag är i ett tidigt skede av utvecklingen där ett gemensamt krafttag och erfarenhetsåterföring bolagen emellan kan accelerera och skapa fördelar i beslutsfattande kring dessa frågor.

Projektet syftar till att identifiera möjliga affärsmodeller, samt strategier för kravställning i upphandling av lösningar för fastighetsnära, hållbara leveranser.

Vilka är med i projektet?

Projektet leds av Trendie och har sex partners, samtliga allmännyttiga bostadsbolag. Bostadsbolaget Göteborg, MKB Fastighets AB, Lunds Kommuns Fastighets AB, Bostads AB Poseidon, Uppsalahem och Halmstads Fastighets AB. Tillsammans har de ett bostadsbestånd på cirka 120 000 hyresrätter.

Vill du veta mer?