Hoppa till huvudinnehåll
Naznoush Habashian

Naznoush Habashian

Jag har en stark övertygelse om att oavsett vilken verksamhet som bedrivs så ska man arbeta samlat där ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling sker samtidigt. E-handeln är här för att stanna och jag tror att det är oerhört avgörande och viktigt att öka hållbarhetsviljan hos både e-handlare och framförallt konsumenter. För att lyckas med detta behöver vi en tydlig och transparent kommunikation och detta arbete måste ske i samverkan tvärfunktionellt över sektorer.