Hoppa till huvudinnehåll

Slutträff - Modellering av fastighetshetsnära godstransporter

-
Online

Under slutträffen kommer vi fokusera på både erfarenheter och slutsatser från projektet men det kommer även finnas möjlighet att göra medskick till ett framtida genomförandeprojekt. Till slutträffen bjuder vi in både er som deltagit under projektets gång och er som vi tror kan vara nyfikna på resultatet.

Arrangeras av: 
ASTER
Två kvinnor samtalar på en gångväg

I dagsläget saknas tillförlitliga underlag för att planera för framtidens godstransporter i tätbebyggda områden. I förstudien Modellering av fastighetsnära godstransporter har förutsättningarna att modellera förväntade volymer av fastighetsnära godstransporter (paketleveranser, postleveranser, varutransporter, mat- och livsmedelsleveranser samt återvinning och avfall) från bostäder och verksamheter undersökts. Syftet är i förlängningen att kunna tillhandahålla trovärdiga underlag av hur mycket godstrafik som kan förväntas till och från ett område redan i tidiga skeden av stadsutveckling- och förtätningsprojekt. Det gör det möjligt att redan tidigt kunna diskutera åtgärder för att planera infrastrukturåtgärder, minska transportbehov, negativ klimatpåverkan och trängsel. En möjlig modellering av fastighetsnära godstransporter planeras att integreras i Hållbarhetsverktyget som idag tillhandahåller motsvarande modellering för persontransporter.

Agenda:

Redovisning av resultat

  • Introduktion
  • Resultat: användarkrav
  • Resultat: databehov och tillgång * Syntes: vad är möjligt?

Diskussion och medskick till genomförande

  • Rickard Malm, Johanneberg Science park och Kristina Liljestrand, Gordon ger sina perspektiv på verktyget
  • Gruppdiskussioner med möjlighet att göra medskick
  • Inför ett genomförandeprojekt

Vill du anmäla dig till eventet eller bara veta mer om projektet?

Anna Björkman

Anna Björkman

Lindholmen Science Park
Projektledare