Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsmärkningsforumet

skog

2020 initierade Energimyndigheten ”Hållbarhetsmärkningsforumet för godstransporter och e-handel” där syftet var att ta fram en branschgemensam hållbarhetsmärkning för godstransporter och e-handelstransporter. Hållbarhetsmärkningen för godstransporter vände sig till varuägare och transportköpare och hållbarhetsmärkningen för e-handelstransporter vände sig direkt till konsumenter.

Arbetet har drivits i nära samråd med märkningsorganen Svanen, Fair Transport och Bra Miljöval tillsammans med en stor mängd branschaktörer under 2020-2022. Detta har bland annat lagt grunden för Svanens nya märkning för e-handelstransporter ut mot slutkonsument, som kommer lanseras under 2023 samt uppdaterade och utökade märkningar hos Fair Transport och Bra Miljöval. 

Från och med hösten 2022 tar ASTER över ansvaret för forumet, där fokus kommer att ligga på att förvalta det arbete som redan gjorts – men även växla upp mot nya initiativ som branschen ser behövs för att jobba mot ännu fler hållbara e-handelstransporter. Arbetet görs som en del av Energimyndighetens Strategiska områden inom Fossilfria transporter: Transporteffektiva och fossilfria godstransporter. 

Erfarenhetsutbyte kring hållbarhetsmärkningar för hållbara transporter

Är du transportköpare eller transportör? E-handlare, speditör eller en kommun? Eller bara allmänt intresserad av man på ett enkelt och effektivt sätt kan driva fram mer hållbara gods- och e-handelstransporter med hjälp av tredjepartsgranskade Hållbarhetsmärkningar, som Bra Miljöval och Fair Transport. 

Den 16 mars genomfördes ett event som du kan ta del av här i efterhand. 

Har du frågor kring Hållbarhetsmärkningsforumet?