Hoppa till huvudinnehåll

ASTER i Almedalen

26 - 27 juni

Visby

ASTER är tillbaka i Almedalen och ser fram emot att återigen diskutera viktiga aspekter kring e-handeln. Årets fokus är att belysa e-handelns utveckling under de senaste åren och hur vi tror att den kommer att fortsätta, samt vikten av att fortsatt möjliggöra samarbeten inom e-handelskedjan. Vi kommer att inleda med att titta på trender och utveckling, för att sedan övergå till att fokusera på konkreta exempel från ASTERs olika insatser och partners. Detta gör vi med en fantastisk uppställning av experter inom e-handel, hållbarhet och innovation.

Det viktigaste budskapet vi driver i år är till politikerna som avsätter budget för forskning och innovation. Om vi vill vara ett av de ledande länderna i världen inom hållbar e-handel behöver det statliga engagemanget och stödet öka... inte minska!

Josephine Darlington, Head of ASTER

Program

Onsdag 26/6

16:00 - 16:45 

Hållbar e-handel - nu, då och framåt 

Plats: Teaterskeppet: Stora matsalen

Hur har e-handelns utveckling sett ut och hur ser e-handelns framtid ut? Och hur kommer den påverka våra samhällen och den gröna omställningen? Hur kan konsumenterna få hjälp att göra det bästa handelsvalet utifrån hållbara förpackningslösningar, leveranser och cirkulära affärsupplägg? 

Ytterligare information om evenemanget

Tillsammans med näringslivsrepresentanter, branschorganisationer, innovationsledare och offentlig sektor diskuterar vi e-handelns utveckling, avtryck och betydelse för den gröna omställningen. Under ledning av Josephine Darlington, Head of ASTER och Per Ljungberg, Chief Innovation Officer på Svensk Handel presenteras två samtal på temat hållbar e-handel. Tillsammans med partners från ASTER och Svensk Handel börjar vi i ett första samtal kring hur e-handeln har utvecklats från 2010-talet till idag. Samtalet fortsätter i en spaning framåt, med hur vi tror att e-handeln kommer fortsätta utvecklas och påverka våra samhällen. Vi fortsätter i ett andra samtal med exempel från de projekt som ASTER har projektlett eller finansierat, med fokus på hållbara förpackningslösningar, cirkulära affärsupplägg och hur vi kan hjälpa konsumenter göra det bästa handelsvalet. ASTER, ett innovationsprogram finansierat av Vinnova och Energimyndigheten, står som värd. 

Medverkande

Torsdag 27/6

14:00 till 14:50

ASTER deltar i Svensk Handels pass: Kan handeln ta ledartröjan i den gröna omställningen? 

Plats: Handelslandet Sverige, Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1 

Beskrivning av samhällsfrågan: Hur kan handeln i Sverige bli den drivande kraften i den gröna omställningen? Vilken potential finns det för samhället? Vilka förutsättningar och spelregler måste finnas på plats? 

Ytterligare information om evenemanget

Handeln står för 11 procent av Sveriges BNP och 14 procent av Sveriges skatteintäkter och är djupt förankrad i lokalsamhället. Handeln i Sverige kraftsamlar för att bidra ytterligare till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling. Potentialen för att påverka och driva på för en grön omställning är enorm. I handelslandet verkar aktörer varje dag för att ställa krav på och erbjuda kläder, livsmedel och leksaker från en mer hållbar produktion. 

Josephine Darlington, Head of ASTER, medverkar som panelist.  

Evenemangstyp: Debatt/panelsamtal 

Kontaktperson: Mikael Valier Furtenbach & Per Ljungberg, Svensk Handel 

paket